Cenzura, cenzura, cenzura: Konopí je lék 2017

Cenzura propagace nejen videa ČesKo na You Tube
Cenzura veřejnoprávních medií Českého rozhlasu a České televize v odmítavých a zamítavých rozhodnutích Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od roku 2012 a smazání blogů na Respekt.cz, Aktualně.cz a iDnes.cz, viz http://respekt-blog.blogspot.cz 

Vaše filmové dokumenty jsou pro naše inzerenty nevhodné.