Přivítání členů Evropské konopné církve dne 21.8.2015

Video: František Čermák (kamera u některých videí Josef Pospíšil)
Foto: Michal Mořický, Josef Pospíšil

Uvítací ceremoniál: